RHINOPLASTIE/NEUSCORRECTIE

Een rhinoplastie of neuscorrectie is een operatie die tot doel heeft de vorm van de neus te corrigeren, de functie te herstellen en het esthetisch aspect van de neus te verbeteren. Dit kan om verschillende redenen worden uitgevoerd; na een ongeval of trauma van de neus, bij een aangeboren afwijking, bij een neusademhalingsprobleem of na een eerder uitgevoerde, mislukte neuscorrectie.

In de plastische heelkunde wordt een rhinoplastie algemeen beschouwd als één van de moeilijkste ingrepen, ook omdat het resultaat vergaande gevolgen kan hebben voor de perceptie van het gelaat als geheel; de neus ligt hier centraal in en maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van het gelaat.

De ingreep vindt plaats onder algemene verdoving tijdens een korte opname. In het UZ Gent wordt bijna altijd de techniek van open rhinoplastie toegepast, omdat dit verreweg de beste expositie van de afwijkende structuren van de neus geeft, waarna heel precies correcties kunnen uitgevoerd. De incisies worden in de neusgaten gemaakt en over de uitwendige huid van het neustussenschot waar een klein littekentje zal achterblijven; dit is na verloop van enkele maanden nauwelijks nog zichtbaar. Afhankelijk van de afwijking worden het neusbot en neuskraakbeen gecorrigeerd, aangezien de neus voor tweederde uit kraakbeen bestaat, wordt hieraan het meeste gewerkt (de neusrug en de neustip). Na de ingreep komen er wieken in de neusgaten die na een dag worden verwijderd, ook wordt een gips op de neus geplaatst ter bescherming. Er kunnen blauwe plekken en zwelling in het gelaat (vooral rond de ogen) ontstaan, maar dit is individueel afhankelijk en varieert erg van persoon tot persoon. Een neuscorrectie is een pijnloze ingreep, indien dit niet het geval is, betekent dit dat er iets aan de hand is. Complicaties van een neuscorrectie kunnen zijn nabloeding, infectie (zoals bij elke operatie) en neusademhalingsproblemen; de kans dat de ingreep mislukt is zeer klein, indien ze door een chirurg worden uitgevoerd die ervaren is in deze ingreep.

In sommige gevallen (bij aangeboren afwijkingen en na een ongeval) is er een gedeeltelijke terugbetaling van een neuscorrectie mogelijk. Dit moet steeds per geval worden beoordeeld door de arts en zal steeds met de patient worden besproken.