Medisch Specialisten:

678.jpg img Diensthoofd: Prof. dr. S. Monstrey
679.jpg img Adjunct-kliniekhoofd: Dr. Kirsten Colpaert, intensiviste
 

Verpleging:

 
1049.jpg img

Waarnemend Hoofdverpleegkundige: Mevr. Annemieke De Baets

 
 

Zorgcoördinatoren:

634.jpg img Dhr. Henk Hoeksema
635.jpg img Dhr. Jos Verbelen
 

Sociale dienst patiënten:

 
670.jpg img

Dhr. Filip Standaert