Na ontslag van de patiënt uit de kliniek, is de verdere opvolging op de polikliniek van groot belang. Soms zijn de wonden nog niet volledig genezen. Bij alle brandwonden is nabehandeling met druktherapie en/of spalken zeer belangrijk en vaak een essentieel deel van de behandeling om tot een goed eindresultaat te komen. Hiervoor is er een gespecialiseerde raadpleging, waar alle betreffende specialisten die betrokken zijn bij deze nazorg aanwezig zijn.

De raadpleging gaat door op vrijdag voormiddag op de polikliniek plastische heelkunde (O K 12 IC gelijkvloers, zie plan) en is op afspraak (tel. +32 (0)9 332 32 78). Na betaling aan de kassa van het onthaal op K12 meldt u zich aan de balie, waarna u gezien wordt door de artsen en de betreffende specialisten aangaande wondzorg, drukkleding etc.

Voor de wondzorg zijn dit, naast onze vaste verpleging van de polikliniek, dhr. Henk Hoeksema en dhr. Jos Verbelen, die beide ook zorgcoördinator op het Brandwondencentrum zijn. Tevens is dhr. Alexander Heyneman werkzaam als study nurse voor de wondzorg.

Voor de drukkleding en spalktherapie wordt samengewerkt met het CTO (Centrum Technische Orthopedie), vertegenwoordigd door dhr. Harry Saelens. 

665.jpg img Dhr. Henk Hoeksema
666.jpg img Dhr. Jos Verbelen
667.jpg img Dhr. Alexander Heyneman
668.jpg img Dhr. Harry Saelens