GEPRIVATISEERDE CONSULTATIE

Consultatie voor patiënten aangesloten bij Belgische mutualiteit 

Indien u nog geen UZ-badge bezit of wanneer uw gegevens (mutualiteit, adres,...) gewijzigd zijn, dient u zich aan te melden aan de Kassa/Onthaal van K12 (gelijkvloers). U hoeft deze consultatie niet te betalen, de factuur zal later per post worden opgestuurd. 

Daarna gaat u verder naar de polikliniek Plastische Heelkunde (0K12 IC), waar u zich terug aanmeldt bij de balie. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtzaal.

De volgende tarieven worden gehanteerd:

Eerste consultatie:  75 €

Daaropvolgende consultaties:  50 € per keer

Hiervan vordert u een bedrag terug van de mutualiteit, berekend op 23,67 euro.

Gelieve te noteren dat postoperatieve consultaties in rekening worden gebracht en niet inclusief de kosten voor een operatieve ingreep zijn.

Tevens willen wij duidelijk stellen dat er noch via de telefoon, noch via de website prijzen met betrekking tot operatieve ingrepen worden medegedeeld. Dit zal door de arts met u worden besproken tijdens de consultatie.

 

Consultatie voor buitenlandse patiënten (niet aangesloten bij Belgische mutualiteit)

U dient zich aan te melden aan de Kassa/Onthaal van K12 (gelijkvloers). Daar dient u de consultatie te betalen. Dit kan cash of per credit card. Na betaling ontvangt u hiervoor een kwijting die u kunt indienen bij uw ziektekosten verzekeringsmaatschappij.

Daarna gaat u verder naar de polikliniek plastische heelkunde op 0K12 IC, waar u zich aanmeldt aan de balie.

De volgende tarieven worden heden gehanteerd:

Eerste consultatie: 75 €

Daaropvolgende consultaties: 50 € per keer

Gelieve te noteren dat postoperatieve consultaties steeds in rekening worden gebracht en niet inclusief de kosten van de operatieve ingreep zijn.

Tevens willen wij duidelijk stellen dat noch via de telefoon, noch via de website prijzen met betrekking tot operaties worden medegedeeld. Dit zal steeds door uw behandelend chirurg met u worden besproken.