Enkele weken geleden voerde het transplantatie-team van het Universitair Ziekenhuis te Gent onder leiding van prof. Dr. Phillip Blondeel de eerste aangezichtstransplantatie uit in België. De ingreep is volledig geslaagd en verliep vlekkeloos. De patiënt stelt het bijzonder goed. 6 dagen na de ingreep kon de patiënt zijn eerste woorden spreken en drinken. 

Dit is de 19de aangezichtstransplantatie ter wereld. Tevens is België het derde land in Europa dat, na Frankrijk en Spanje, deze chirurgie nu kan aanbieden.

Het Ethisch Comité en de directie van het ziekenhuis gaven vooraf het akkoord en steunden het project volledig. De ingreep werd bijna 3 jaar lang voorbereid door een team van ongeveer 65 personen, uit 15 medische en 14 paramedische diensten van het UZ Gent. Dat teamwerk en de coördinatie tussen al die verschillende diensten bleken essentieel in het vlot verloop van de ingreep en de post-operatieve zorg.

Extreem zware aangezichtstraumata blijven een probleem in de huidige geneeskunde. Gelukkig komen deze traumata minder en minder voor in onze maatschappij. Maar op dit moment kunnen klassieke reconstructieve technieken enkel gedeeltelijk de functie van het aangezicht herstellen (spraak, ademhaling, slikken, eten, drinken, mimische non-verbale expressie, etc…) in een lange reeks van dure chirurgische procedures die gepaard gaan met een lange revalidatie. Aangezichtstransplantaties zullen toelaten om, in een enkele ingreep, alle normale vitale functies van het aangezicht terug te geven aan de patiënt.

Het UZ Gent heeft de ambitie om een centrum voor allotransplantatie (transplantatie van weefsels tussen twee verschillende personen) van samengestelde weefsels op te richten naast het bestaande transplantatiecentrum voor organen. Buiten het aangezicht zullen in de toekomst transplantaties worden uitgevoerd van handen, armen, de buikwand en alle andere delen van het lichaam die moeilijk te herstellen zijn. Deze eerste aangezichtstransplantatie is slechts de eerste aanzet. 

Prof. Dr. Phillip Blondeel

Prof. Dr. Hubert Vermeersch

Dr. Nathalie Roche

Dr. Filip Stillaert

Klik hier voor de volledige lijst met alle team medewerkers van dit project

Secretariaat Mevr. Evelien Vervaet

  Tel: +32-9-332.32.27

  Fax: +32-9-332.38.99