Postadres:

Kliniek voor Plastische Heelkunde

Universitair Ziekenhuis, 2K12 IC
De Pintelaan 185
9000 Gent
Belgie

e-mail: info@plastischechirurgiegent.be

algemeen telefoonnummer: +32 (0) 9 332 32 78
algemeen faxnummer: +32 (0) 9 332 38 99