Uw suggesties en/of opmerkingen vinden wij belangrijk!

U kunt ons hierover inlichten via het e-mail adres (zie contactgegevens).

Het kan zijn dat u op- of aanmerkingen heeft over de behandeling of gang van zaken tijdens de behandeling. Tracht deze steeds te bespreken met uw behandelend arts om tot een oplossing te komen. Mocht dit overleg niet naar tevredenheid verlopen, kunt u zich wenden tot de ombudsdienst van het UZ Gent op het telefoonnummer +32 (0)9 332 21 11.