Consultatie voor buitenlandse patiënten (niet aangesloten bij Belgische mutualiteit)

U dient zich aan te melden aan de Kassa/Onthaal van K12 (gelijkvloers). Daar dient u de consultatie te betalen. Dit kan cash of per credit card. Na betaling ontvangt u hiervoor een kwijting die u kunt indienen bij uw ziektekosten verzekeringsmaatschappij.

Daarna gaat u verder de polikliniek plastische heelkunde op 0K12 IC, waar u zich aanmeldt aan de balie.

De volgende tarieven worden heden gehanteerd:

Eerste consultatie: 68,94 euro

Daaropvolgende consultaties: 45,96 euro per keer

Gelieve te noteren dat postoperatieve consultaties steeds in rekening worden gebracht en niet inclusief de kosten van de operatieve ingreep zijn.

Tevens willen wij duidelijk stellen dat noch via de telefoon, noch via de website prijzen met betrekking tot operaties worden medegedeeld. Dit zal steeds door uw behandelend chirurg met u worden besproken.